Bonnier fastigheter

Konsten i Bonnierhuset

I Bonnierhuset på Torsgatan 21 har konsten en framträdande plats. Här möter du verk av både svenska och utländska konstnärer.

Några av konstnärerna har erhållit Maria Bonnier Dahlins stipendium. Men de flesta verken är placerade där som ett resultat av ägarnas engagemang i samtidskonsten och av övertygelse om vikten av den konstnärliga friheten i ett demokratiskt samhälle. Konsten på Torsgatan ägs av Maria Bonnier Dahlins stiftelse, Bonnier Fastigheter och Bonnier Group, samt av Pontus Bonnier och Christel Engelbert.