Bonnier fastigheter

Klara Kristalova

Efter ett långvarigt snöfall (2004).

Ett snötäckt hus har inga vassa kanter. Tyst ligger det inbäddat i ett mjukt täcke och mycket lite kan vi ana om hur det egentligen ser ut och vad som döljer sig under snöns isolerande skydd.

Klara Kristalova (född 1967 i Tjeckien) bor och verkar utanför Norrtälje. Hon mottog 1994 Maria Bonnier Dahlin-stipendiet och skulpturen "Efter ett långvarigt snöfall" är utförd samma år. Klara Kristalova uppmärksammades tidigt för sina skulpturer och det var i keramiken hon fann sitt huvudsakliga material. Inspirationen kommer till stor del från landskapet runtomkring henne och märkliga figurer, blommor och väsen har formats i hennes ateljé.

Inget är omöjligt i Klara Kristalovas värld och ofta paras det ytterst bekanta med något okänt, som om hon påminner oss om att hålla blicken tänd. Att inte falla in i slentrianmässighet när vi ser på vår omvärld. Det tysta huset ser idylliskt ut, men likväl kan det gömma hemligheter som ingen av oss kan ana. Kanske är det bäst att snötäcket får ligga kvar? Hennes konst har fått ett stort genomslag, i Sverige och internationellt. Klara Kristalova har gjort en rad utställningar runtom i världen där hennes märkliga väsen mött ny publik och funnit nya hem, långt från det norduppländska landskapet.

Efter ett långvarigt snöfall