Bonnier fastigheter

Tobias Bernstrup

South of Heaven: skulptur, del av videoverk.

Tobias Bernstrup (född 1970 i Sverige) är en pionjär inom svensk samtidskonst. Han var tidig med att arbeta med video och med att inkorporera digitalisering i sitt konstnärskap tillsammans med musik och performance.

Bernstrups konst ställer frågor kring identitet, representation av den egna kroppen och det fysiska såväl som det virtuella rummet. Han har även skapat spelmiljöer och kopplat ihop dessa med verkliga platser. På så sätt har han erbjudit betraktaren att vara aktiv i en virtuell värld som finns som spegling av en verklig plats.

Tobias Bernstrup har gjort flera verk med koppling till dystopiska landskap och platser. Bland annat videoverket South of Heaven som utgår från målningen Klosterkyrkogård i snö av Caspar David Friedrich. Målningen förstördes av de allierades bombningar i Berlin under andra världskrigets slutskede och den finns endast dokumenterad i ett svartvitt fotografi. Tobias Bernstrup hade återskapat målningen i form av ett videoverk och lyfter frågor som: Vad lär vi av historien? Lär sig människan av sina misstag? Relevanta frågeställningar också i relation till den skulptur, i form av en sönderbombad byggnad, som står här och som ingick i utställningen tillsammans med videoverket. 

South of Heaven (del av videoverk)