Bonnier fastigheter

Debt Investors

Skuldinvesterare

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ), ett helägt dotterbolag till Bonnier Fastigheter AB, har ansvaret för Bonnier Fastigheters upplåning och finansiella riskhantering. Bonnier Fastigheter har ett program för skuldbaserad kapitalmarknadsfinansiering, vilken består av ett svenskt företagscertifikatprogram. Upplåningen är garanterad av Bonnier Fastigheter AB. 

 

Upplåningsprogram

Företagscertifikat

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) etablerade under 2018 ett svenskt företagscertifikatprogram. Programmet gör det möjligt för Bonnier Fastigheter att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 3.000 MSEK med en löptid på högst tolv månader. 

Företagscertifikat Informationsbroschyr 

 

Obligationer

AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) emitterade i april 2021 sin första gröna obligation om 1 000 MSEK. Obligationen har en löptid om fem år, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 1,20% och emitterades under ett ramverk om 2 000 MSEK. Den gröna obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av bland annat gröna fastigheter, investeringar i energieffektiviseringar, investeringar i förnyelsebar energi samt eldrivna transportlösningar.

 

Nyheter

Nyheter

Välkommen till Bonnier Fastigheters pressrum. Här publiceras aktuella pressmeddelanden och nyheter. För högupplöst material eller tidigare publicerade pressmeddelanden, vänligen besök Bonnier Fastigheter på MyNewsdesk.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer