Bonnier fastigheter

Ebba Matz

Ebba Matz (född 1963 i Sverige) underfundiga, mycket högt och samtidigt helt ljudlöst skällande hundar ingick 2001 i en installation på Vikingsbergs Konstmuseum i Helsingborg.

För drygt 100 år sedan var konstmuséet ett privatpalats där det bodde en familj med flertalet döttrar. För att finna passande kavaljerer som kunde gifta sig med döttrarna anordnade föräldrarna tillställningar där välartade unga män bjöds in till dans.

Ebba Matz placerade sina hundar över hela salen och de fick symbolisera de unga männen som, både villigt och motvilligt, deltog i dansen. Inte bara de unga kvinnorna satt fast i samhällets konventioner, det gjorde även männen – de kopplade hundarna blir en påminnelse om att vi alla sitter fast i traditioner vi helst kanske skulle vara utan.

Ebba Matz tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan 1992 och har sedan dess deltagit i många utställningar runtom i världen. Hon har arbetat mycket med offentlig konst och har bland annat gjort den stora skulpturen Sch, tyst, lyssna (2016) som är installerad framför Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Ebba Matz