Bonnier fastigheter

Thomas Broomé

low_res_love (2015).

Thomas Broomé (född 1971 i Sverige) hade när han gjorde verket arbetat i skuggan av två konstnärliga giganter under ett par års tid: Ingmar Bergman och Andy Warhol. Han sökte finna svar på frågor som vari identiteten hos dessa giganter fanns och han insåg hur svårt det var att finna den bland det rent materiella som finns kvar efter dem.

low_res_love ingick i en utställning som handlade om brytpunkten gentemot den av människan simulerade verkligheten som sociala medier och ett konstant medieflöde utgör. Yta eller innehåll, det genuina eller det skapade, det sökande och det sökta – och hur svårt det är att som människa känna en tillräcklighet i en sådan värld.

Det som Broomé tidigare arbetat med, orden som beskriver föremålen som också bygger upp/tecknar dem, utvecklade han i denna skulptur till en tredimensionalitet. Det som bygger den digitala tvådimensionella bilden, blir till byggstenar i den tredimensionella skulpturen och omfamningen tycks befinna sig mitt i sökandet efter någon slags kärna av det rent mänskliga.

 

low_res_love (2015)