Bonnier fastigheter

Finansiell kalender

BONNIER FASTIGHETER AB

BONNIER FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023:             
2024-02-15

BONNIER FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2023:                   
2024-03-28

BONNIER FASTIGHETER TERTIALRAPPORT JANUARI-APRIL 2024:                                   
2024-06-14 

BONNIER FASTIGHETER TERTIALRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2024:                               
2024-10-22

 

AB BONNIER FASTIGHETER FINANS

AB BONNIER FASTIGHETER FINANS ÅRSREDOVISNING 2023:
2024-03-31

AB BONNIER FASTIGHETER FINANS HALVÅRSRAPPORT 2024:
2024-08-30