Bonnier fastigheter

Finansiell kalender

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022:                                                            2023-02-24

DELÅRSRAPPORT JANUARI-APRIL 2023:                                    2023-06-14

DELÅRSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2023:                              2023-10-19

BONNIER FASTIGHETER FINANS DELÅRSRAPPORT:         2023-09-14