Bonnier fastigheter

Carol Bove

Hairy Foundling on Park Bench (2020).

Kanske fann konsten Carol Bove (född 1971 i Schweiz) och inte tvärtom? Hon föddes i Génève men växte upp i Kalifornien, USA, med vad hon har beskrivit som hippie-föräldrar.

Som ung vuxen flyttade hon till New York och där väntade ett par år av diversearbeten innan hon påbörjade sina konststudier vid New York University för att därefter avsluta med ett residency på Yale.

Boves tidiga skulpturer var blinkningar åt verkliga objekt, dock gjutna i betong och utförda i stål, fjädrar och andra upphittade beståndsdelar. De liknande objekt från hemmet, vardagliga ting. Därefter växte skulpturerna i omfång, de blev större och alltmer obändiga.

Bove renodlade sin teknik och hon fann sitt uttryck i det sandblästrade stålet. Skulpturerna blev abstrakta, hon fick ett stort genomslag och har därefter gjort en lång rad utställningar runtom i världen, samt flertalet offentliga skulpturer, nu senast på fasaden av the Met i New York.

Hairy Foundling on Park Bench (2020) är vid första anblicken en helt abstrakt skulptur. Boves titlar antyder dock alltid en ytterligare mening, som för att vi ska påminna oss om att allt inte är vad det först verkar.

Hairy Foundling on Park Bench (2020)