Bonnier fastigheter

Ola Billgren

Journal (1990).

Få konstnärer förmådde som Ola Billgren (Sverige 1940 – 2001) fånga det drömska och det till synes realistiska i ett och samma verk. Kanske för att han trots de senare målningarnas abstraktioner, började sin bana med ett starkt intresse för filmen, för tidningar och den fotografiska bilden.

Under 1960- och det tidiga 1970-talet arbetade Ola Billgren med ett fotorealistiskt språk. Han skapade målningar med spännande kompositioner där man som betraktare känner att man får ta del av ett ögonblick - som om målningarna var stillbildsrutor ur en film.

Mot slutet av 1970-talet och decenniet som följde släppte han gradvis fotorealismen och lät måleriet bli både flödigare och mjukare. Trots den lite mer drömska måleriska känslan, så höll han fast vid sina spännande proportioner och utsnitt, vilket gjorde att målningarna ofta kombinerade ett starkt avbildande med en surrealistisk och ibland expressionistisk lek med både färger och former.

Journal, ett kondensat av konstnärens måleri

Målningen Journal är från 1990 och den sammanfattar på ett fantastiskt elegant och intelligent sätt Ola Billgrens konstnärskap från den här tiden – och är samtidigt ett kondensat av hans måleri. Målningen som är uppdelad i partier förpassar betraktaren till ett gatu-och caféliv i något som vi kan gissa är en solig dag i Paris. Med ett skickligt skuggspel som får de intrikata fasaddetaljerna att komma till liv, tillåts vi känna solens värmande strålar och ser män och kvinnor hasta förbi på gatan. På uteserveringen är pulsen långsammare. Några sitter djupt upptagna i samtal, andra verkar försjunkna i egna drömmerier, allt medan gatan och dess förbipasserande konstant förändras.

Journal är också en tvetydig titel som avslöjar konstnärens intresse för språk och konst och relationen däremellan. Journal kan både betyda tidning och dagbok, och målningen kan ses som en gemensam minnesanteckning från en stund i ett soligt Paris.

Journal (1990)