Bonnier fastigheter

Nandipha Mntambo

Contempt Waiting (2015).

Med ett konstnärskap som behandlar frågor om motsatsförhållanden i bjuder Nandipha Mntambo (född 1982 i Swaziland) med detta majestätiska verk in betraktaren till tankar kring kontraster i all dess former: ljus och mörker, rörelse och stillhet, liv och död, tomhet och innehåll.

Mntambo har alltid intresserat sig för frågor kring identitet, sexualitet och relationen mellan människan och naturen. Återkommande hos henne är valet av kohud som material. Kohuden är formbar och full av möjligheter. Det är också ett övergångsmaterial, dvs när djuret är dött tar ett annat användningsområde vid för skinnet. Det enas ände blir en möjlighet för pånyttfödelse för något annat.

I denna dubbelhet svävar Contempt Waiting (2015). Kohudarna bildar nya kroppar, två mjuka och svävande motpoler där kontrasterna mellan ljus och mörker och kropp och innehåll blir tydlig. Den levande varelsen är borta men de nya hud-kropparna erbjuder ett slags tankekärl för betraktarens drömmar och referenser. Verket blir också ett ifrågasättande av tanken om livet och sedermera döden som oåterkallelig och visar på en annat förhållningssätt, där varandet mer är en övergång mellan olika skeenden och tillstånd.

Contempt Waiting (2015)