Bonnier fastigheter

Bella Rune

Det är märkligt och vackert med Bella Runes skulpturala verk. De tar så självklart plats i rummet men är samtidigt mycket lätta och genombrutna i sin form.

Minsta vindpust gör att de kommer till liv och som betraktare vill man av inlärd respekt hålla avstånd samtidigt som man vill gå nära, nära, för att se i detalj hur konstnären faktiskt skapat dem.

Bella Rune (född 1971 i Sverige) skapar en relation till konsthistorien och hon anknyter till arkitektoniska former med den tunnaste mohair-tråd som hon färgat in med allt från rödvin, henna och björklöv. Det klassiskt kvinnliga materialet och något som skapades i hemmet har i Bella Runes skulpturer parats med det klassiskt arkitekturen och det offentliga rummet.

Skulpturerna knyter an till en gemensam byggnadshistoria på samma gång som hon genom nya material formar en framtid. Det finns ett performativt drag i Bella Runes konstnärskap, hon bjuder in betraktaren att röra sig runt skulpturerna för att på så sätt fördjupa och förskjuta sin upplevelse av dem. Bella Rune finns representerad bland annat på Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum.

Bella Runes