Bonnier fastigheter

Sirous Namazi

Untitled (Modules), 2009.

När Sirous Namazi (född 1970 i Iran) kom med sin familj till Lund från den antika staden Kerman i södra Iran var han 13 år. Hans barndomshems hade förstörts. Minnet av själva katastrofen är stark, har han berättat, däremot är minnena av hemmet före ödeläggelsen mycket vaga.

Att skapa sig en tillvaro i ett nytt land innebär att låta nya ting ta plats i en process av integrering. Barndomens bilder av trygghet ska gjutas ihop i ett nytt samhällssammanhang där kanske den egna trygghetsreferensen utmanas av det nya samhällets.

I olika utställningssammanhang har Sirous Namazi rekonstruerat delar av sitt barndomshem, både via skulptur, installation och film. Kanske som ett försök att återta det som någon annan förstört. Att rekonstruera utifrån minnen är svårt. Ibland kan ju minnet i sig vara en konstruktion som bygger på vad andra har berättat och av fotografier man sett. Det vill säga, minnet kanske inte är självupplevt utan skapat.

Skulpturen Untitled (Modules) från 2009 är en konstruktion. Den är uppbyggd av lager på lager genom en stålstruktur som för tankarna till någon slags byggnad eller bostadshus. Men den kan också bli en metafor för vad det innebär att skapa sig ett nytt liv i ett nytt land med en ny kultur. Lager på lager av minnen och framåtrörelse bildar en intrikat form där till slut det ena inte längre kan skiljas från det andra.

Det blir också en påminnelse om det svåra i att hitta hem på en ny plats – och sorgen i att kanske inte riktigt vara hemma vare sig i det gamla eller i det nya. 

Untitled (Modules), 2009