Bonnier fastigheter

Tony Matelli

Tony Matelli (född 1971 i USA) är en amerikansk konstnär som framförallt arbetar med skulptur. Här finns två skulpturer representerade, ett ogräs och en kräkande apa.

Det intressanta med Tony Matelli är inte bara själva konstverken, utan i lika hög grad reaktionerna som frammanas hos betraktarna. För hans skulpturer är hyperrealistiska och de lurar ögat så pass att man nästan vill gå fram och ta på dem. Vissa chockas och andra skrattar, övriga reagerar någonstans på skalan däremellan.

Tony Matelli knyter an till en månghundraårig tradition av att vilja återge en fysisk verklighet och på det sättet är hans verk oerhört klassiska. Men han adderar frågor kring materialet, det förväntande och kring givna föreställningar, vilket gör att man som betraktare blir väldigt osäker på vad det är man verkligen ser.

Ogrässkulpturerna har han återkommit till under många år. De första gjorde han i plast och trots att plastens mjukhet kanske mer efterliknade det riktiga ogräset i känsla var det bronset som höjde hans skulpturer till en helt ny nivå. Bronset blir ju också i sig en form av pièce de la résistance – ett motståndsobjekt. Tony Matellis ogrässkulpturer kommer aldrig att vissna, oavsett var de står placerade.       

Tony Matelli