Bonnier fastigheter

GDPR

Bonnier Fastigheter AB påverkas liksom våra hyresgäster, kunder, leverantörer och anställda av digitaliseringen. Den ger oss möjligheter men också större ansvar för att skydda de registrerades uppgifter och integritet.

Inom Bonnier Fastigheter behandlar vi personuppgifter enligt principerna i GDPR (General Data Protection Regulation) så att alla vi har kontakt med känner sig trygga med att vi behandlar deras personuppgifter på ett säkert och transparent sätt.

I våra policys fastställs de övergripande principer som gäller för vår behandling av personuppgifter inom Bonnier Fastigheter, samt definierar ansvar och fördelar roller och ansvaret i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Här hittar du utförlig information om hur vi på Bonnier Fastigheter behandlar era personuppgifter:

Information - behandling av personuppgifter Bonnier Fastigheter

Information vid kameraövervakning

Här får du också tillgång till de viktigaste policys som rör GDPR:
Integritetspolicy för skydd av personuppgifter
Utdrag ur IT- och telefonpolicy

Har du ytterligare frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@bonnierfastigheter.se