Bonnier fastigheter

Historia

Familjeföretagets engagemang och långsiktiga ägande

Bonnier Fastigheters historia är tätt förbunden med ägarfamiljen Bonnier. En familj som påverkat den svenska medieutvecklingen i över tvåhundra år – och alltjämt spelar en stor roll inom det området. Den passion för medier som präglar familjen Bonnier är lätt att känna och förstå.

Det är i det sammanhanget som Bonnier Fastigheter uppstått och verkat. Från början som ett bolag som i första hand skapade lösningar för verksamheten inom Bonniers, men så småningom också som en stor och betydande fristående aktör på fastighetsmarknaden.

Drivkraften och garanten för den utvecklingen har varit ett av ägarfamiljens kärnvärden: Familjeföretagets engagemang och långsiktiga ägande. Detta är grunden för Bonnier Fastigheters verksamhet och har styrt vår historia.

En historia som återspeglas i vår samtid och lägger grunden för vår framtid.

Bonnier Fastigheter har engagerade och långsiktiga ägare, med synpunkter och idéer om hur vi ska agera i vår omvärld. Detta driver vår utveckling framåt i en hållbar riktning. Vi vill ta ansvar för att bevara och utveckla byggnader av historiskt intresse, ta ansvar för en levande stadsmiljö samt ta ansvar för ett hållbart byggande och en hållbar drift.

Så ser vi på vår samtid, så arbetar vi i dag och så vill vi också arbeta i framtiden.