Bonnier fastigheter

Adolf Bonniers satsning

På Norrbro i Stockholm uppfördes i slutet av 1830-talet Sveriges första handelstempel för lyxiga varor. Ett utmärkt ställe för en elegant bokhandel, ansåg Adolf Bonnier (1806-1867). Han hade flyttat från Danmark till Sverige 1827 och det var här på Norrbro som sagan om familjeföretaget egentligen börjar.

Norrbro, bron mellan Stockholms slott och Gustav Adolfs Torg, färdigställdes 1809. Sedan lång tid fanns det en tradition i Stockholm att ha små försäljningsbodar med enklare varor utmed kajer och broar. Men det skulle dröja innan handeln kom igång på Norrbro.

Väster om bron, på Helgeandsholmen, låg det kungliga stallet som uppförts av slottets arkitekt Nicodemus Tessin. År 1836 fick ett enskilt bolag rätt att från Norrbro-sidan dölja den missprydande smutsröda stallgårdsmuren med en basarbyggnad för handel med eleganta varor. Här skulle det bli en plats för lyxhandel, där flanörerna kunde ägna en hel dag åt shopping.

Bazaren började uppföras 1838 och blev färdig för inflyttning 1839. I bägge ändarna, både mot slottet och Gustaf Adolfs Torg, avslutades byggnaden med en något större butikslokal, en så kallad paviljong. 

Så snart Adolf fick höra talas om planerna på bazaren insåg han att detta vore den perfekta platsen för en första klassens bokhandel. Norrbro hade länge varit stadens mötes- och promenadplats – ett bättre butiksläge fanns inte. Det innebar dock en risk flytta bokhandeln från Gamla stan, där alla andra boklådor låg. Men för Adolf framstod det som självklart att Norrmalm förr eller senare skulle utvecklas till stadens centrum. Han slog till och den 4 december 1838 undertecknades kontraktet.

Den 1 oktober 1839 lämnade han sin lilla boklåda på Storkyrkobrinken och öppnade sin förnämliga bokhandel i bazarens södra paviljong. 

Bokhandeln blev från start Stockholms förnämsta. I 35 år var Bonniers boklåda på Norrbro en samlingsplats för allt vad Stockholm ägde av litterärt intresserade.