Bonnier fastigheter

Portalen

Visionsbilder
Värtahamnen

Stadsutveckling

Värtahamnen är en del av Stockholms innerstad. Ingen annanstans kan vi framöver få så mycket av det bästa i Stockholm på en så begränsad yta. Stadsdelens tydliga identitet med öppenhet, busighet, citypuls, vatten, stora kryssningsfartyg och spännande historia signalerar en stolthet och lockar både till arbete och fritid. Våra mål är höga när det gäller att skapa Stockholms mest attraktiva stadsdel.