Bonnier fastigheter

Lyckat projekt i Cykelfabriken

Johan Lasell, projektchef och Madeleine Sjödahl, projektledare berättar:

I februari 2021 inleddes vårt samarbete med hyresgästen Olink, och på bara några månader slutförde vi förhandlingar och tecknade ett hyresavtal för deras nya huvudkontor i Cykelfabriken. Med en yta på cirka 7400 kvadratmeter kommer Olink att samla sin tidigare utspridda verksamhet i Uppsala under ett och samma tak där både deras kontors- och laboratorieverksamhet ryms. 

Den ursprungliga byggnaden var en gammal industribyggnad som bestod av djupa och mörka lokaler som inte var optimerade för modern kontorsverksamhet. Därför har vi öppnat upp ett ljusschakt i mitten av huset, från taket ned till markplan, vilket gjordes under en omfattande rivning där endast betongpelare, bjälklag och husets skal lämnades kvar. Under projektets gång upptäcktes även att vissa delar av taket och bjälklagen var i dåligt skick och var tvungna att rivas och byggas upp på nytt. 

Efter ett framgångsrikt färdigställande flyttade Olink in i sina nya lokaler den 10:e juli och inom kort kommer ca 450 personer att ha huset som sin arbetsplats. 

En av de största utmaningarna i projektet var den korta tidplanen som krävdes för att Olink skulle kunna flytta när det passade deras produktion. Det innebar ett stort fokus på tidsplanering och att många yrkesarbetare och olika discipliner arbetade parallellt på samma ytor. Att bygga ett kontor och laboratorium i en byggnad med 80 års historia innebar också stora utmaningar när det kom till ventilation och luftflöden. Ventilationskanalerna blev så stora att vissa delar grävdes ner under golvet för att få plats. Anpassningar fick också göras i stommen för att uppfylla laboratoriets specifika krav. 

En rolig detalj är att vi lyckats återställa ett gammalt marmorgolv som fanns under många lager av olika golvbeläggningar i den gamla personalmatsalen på översta våningen. Nu kommer Olink att använda den ytan som sin personalmatsal. Vi har även återställt den tidigare takterrassen längs med husets hela längd, vilken tidigare var uppdelad i två mindre terrasser.  

Viktiga framgångsfaktorer för projektet har varit ett bra samarbete och samverkan med både hyresgästen, totalentreprenören, projektörer och underentreprenörer. I samband med projektet Vega utförs även ett arbete med finplanering, stenläggning och planteringar utanför huvudentrénvilket blir ett stort lyft för hela området.