Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter förvärvar bostadsfastighet på Södermalm

2022-12-15

Bonnier Fastigheter har förvärvat en bostadsfastighet med utvecklingspotential på Södermalm av Ersta Diakonisällskap. Fastigheten Stockholm Ersta 25 ligger i korsningen Folkungagatan och Erstagatan, nära kommunikationer och närservice.

Fastigheten Stockholm Ersta 25 består av tre huskroppar om ca 3 500 kvm fördelat på ca 2 000 kvm bostäder och 1 500 kvm lokaler. Säljaren är Ersta Diakonisällskap som avstyckat en del av stamfastigheten. Fastigheterna består av byggnader från slutet av 1950-talet och har delvis moderniserats. Nu påbörjas ett större utvecklingsarbete med att totalrenovera och modernisera de byggnader som inte tidigare renoverats. Tillträde sker den 15 december 2022.

Bonnier Fastigheter som är en mycket långsiktig ägare och utvecklare är inne i en expansiv fas med ambitionen att växa genom både förvärv och projektutveckling andelen bostäder i fastighetsportföljen till ca 25%. Med förvärvet av Ersta 25 fortsätter tillväxtresan.

Bonnier Fastigheters nuvarande bostadsbestånd består huvudsakligen av fastigheter och projekt ägda genom HållBo AB, ett JV-bolag som samägs med ByggVesta. Bonnier Fastigheter är en långsiktig samhällsutvecklare där inte bara fastigheter utan hela kvarter utvecklas för att möta kundernas efterfrågan och skapa intressanta och hållbara miljöer där människor vill bo, arbeta och bedriva verksamheter.

- Långsiktighet och hållbarhet utmärker hela Bonnierkoncernen, och inte minst Bonnier Fastigheter. Vi äger våra fastigheter länge, förvaltar dem i egen regi och skapar långa, hållbara och personliga relationer med hyresgäster. Ersta 25 passar väl in i vår strategi att utveckla, äga och förvalta långsiktigt, säger Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter.

För mer information:
Tomas Hermansson, VD, Telefon: 070-553 80 98
Camilo Bossi, Affärsområdeschef Bostad, Telefon: 070-525 40 52

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.