Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter förstärker med Energistrateg

2022-10-13

Tillväxtresan fortsätter för Bonnier Fastigheter. Nu tillsätts en ny roll som Energistrateg för att ytterligare stärka upp organisationen.

Med en växande verksamhet och ytterligare ambitiösa tillväxtplaner stärker Bonnier Fastigheter nu organisationen med en Energistrateg. Mook Changrachang som har lång erfarenhet inom energiområdet har tillträtt rollen som Energistrateg på affärsområde Kommersiella Fastigheter. Mook kommer närmast från en roll som Affärsområdesansvarig Energi på Structor.

- Bonnier Fastigheter har ambitiösa hållbarhetsmål och vi behöver fortsätta att utveckla våra kompetenser. Mook Changrachang har gedigen erfarenhet av energifrågor och stor kompetens inom energi och hållbarhet. Hon tillför värdefull kompetens i vår fortsatta tillväxt och vi är glada att få välkomna henne till oss, säger Rikard Bäckman, Chef Affärsutveckling Kommersiella Fastigheter, Bonnier Fastigheter.

- Det ska bli spännande att få arbeta med teamet på Kommersiella Fastigheter och Bonnier Fastigheters fastighetsbestånd. Jag ser fram emot att få dela med mig av mina erfarenheter och bidra till att utveckla det strategiska energiarbetet vidare, säger Mook Changrachang.

För mer information:

Rikard Bäckman, Chef Affärsutveckling Kommersiella Fastigheter, Bonnier Fastigheter rikard.backman@bonnierfastigheter.setel 072 208 08 90

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.