Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter årsredovisning 2023

2024-03-28

Bonnier Fastigheters årsredovisning 2023 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.bonnierfastigheter.se

Stockholm den 28 mars 2024, Bonnier Fastigheter AB

Bilaga: Årsredovisning 2023 Bonnier Fastigheter

För mer information kontakta: Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Denna information är sådan som Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.