Bonnier fastigheter

Hemmaplan investerar i samhället

Ur Verksamhetsberättelse 2021

Cecilia Safaee rekryterades som VD för Hemmaplan i slutet av 2021, med tillträde 2022. Hon understryker att det nya bolaget har en tydlig koppling till Bonniers historia och vision om ett mer demokratiskt samhälle. 

– Jag tror att vi befinner oss i ett avgörande skede i svensk historia. Genom att ge människor rätt förutsättningar att växa kommer Hemmaplan att vara med och vända en negativ samhällsutveckling. En av anledningarna till att områden som är präglade av socioekonomiska utmaningar har svårt att utvecklas positivt, är att ingen väljer att investera där. Det kommer Hemmaplan att göra. Vi ser potentialen i att samverka med människor som bor i området och med lokala aktörer, både offentliga och privata. 

Tydlig koppling mellan hårda och mjuka värden 

Cecilia Safaee framhåller att det inte bara är en from förhoppning, utan att det finns gott om forskning som visar att samhällsutvecklingen delvis kan påverkas genom medvetet arbete med hårda värden. 

– Det finns en direkt koppling mellan beteenden och attityder, och hur man designar fastigheter, platser och infrastruktur. Framför allt handlar det om hur man involverar människor i både utformning och beslutsprocesser, och förmågan och viljan att vara transparent kring det. 

Tio anledningar 

Inspirationen hämtas bland annat från det som kallas ”the ten principals of placemaking”. När det finns tio olika anledningar till att besöka en plats, skapas naturliga synergieffekter och mötesplatser. 

– Det kan vara att man lägger en lekplats i anslutning till ett café och en matbutik till exempel. Det ger tre anledningar. Finns det natur i anslutning till lekplatsen har man en fjärde. En nod för kommunala transporter blir en femte, och så vidare. På så sätt kan man skapa möten mellan människor som kanske annars inte hade träffats. 

Nyckeln till framgång – affärsperspektivet 

Vad är det som säger att just Hemmaplan kommer att kunna bidra, där andra bevisligen inte har lyckats? 

– Hela Hemmaplans affärsidé utgår från det här. Vi vill bevisa att positiv samhällsutveckling också är en bra affär. Om ett område blir tryggare, om det finns fler anledningar till att besöka en centrum-fastighet, om man skapar mötesplatser och en större känsla av gemenskap och engagemang i ett område – då kommer också värdet på fastigheterna att öka naturligt. Och tvärtom. Lyckas vi inte driva en positiv samhällsutveckling, kommer vi inte att ha en bra affär. Det som gör Hemmaplan annorlunda är att vi har startat bolaget med den premissen. Det är väldigt genuint. Jag är oroad över utvecklingen i Sverige. Vi ser hur demokratins grundpelare och förutsättningar ifrågasätts och urholkas. Det här är ett sätt att vända den trenden. 

Rosengård Centrum första steget 

Hemmaplans första affär är ett joint venture, där man äger Rosengård Centrum tillsammans med det skånska fastighetsbolaget Trianon. Cecilia Safaee räknar med att det kommer fler affärer ganska snart, och hänvisar samtidigt tillbaka till affärsidén. 

– Det är klart att jag vill att Hemmaplan ska bli större. Och det beror till stor del på hur mycket förändring vi kan vara med och skapa i varje område. Ju större samhällsutveckling, desto mer resurser har vi för att växa.