Bonnier fastigheter

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi är uppdelad i tre delar: Kvarteret, Relationer samt Portföljen. De belyser hållbarhetsarbetet ur olika aspekter och bidrar till en komplett helhet.

Vi har löpande en kontakt med våra intressenter gällande hållbarhetsprioriteringar. Inför antagandet av vår uppdaterade hållbarhetsstrategi genomfördes hösten 2019 även en fördjupad intressentdialog för att säkerställa att våra prioriteringar motsvarar våra intressenters förväntningar. 

Vår hållbarhetsstrategi är uppdelad i tre delar, Kvarteret, Relationer samt Portföljen. De tre områdena belyser hållbarhetsarbetet ur olika aspekter och bidrar till en komplett helhet. Respektive del har ett antal beslutade fokusområden knutna till sig.

  • Kvarteret

Vi skapar och erbjuder våra kunder och närområdet ändamålsenliga, attraktiva och hälsosamma miljöer/fastigheter, vi minskar vår miljöpåverkan kontinuerligt och ger förutsättningar till ett hållbart beteende.

  • Relationer

Vi engagerar oss i värdebaserade och utvecklande samarbeten. Vi främjar välbefinnandet, hög produktivitet och rättvist agerande hos oss och våra intressenter.

  • Portföljen

Vi utvecklar vår verksamhet genom långsiktig hållbar tillväxt samt en proaktiv riskhantering.