Bonnier fastigheter

Green Finance Framework 2021

Bonnier Fastigheter har tagit fram ett grönt ramverk för finansiering. Det har gjort det möjligt att emittera en grön obligation och signalera vår ambition med hållbarhetsarbetet.

Green Finance Framework utgår från Green Bond Principles och omfattar de utvalda områdena Clean transportation, Energy efficiency, Green buildings och Renewable energy. Innehållet har tredjepartsgranskats av det norska miljöinstitutet Cicero. Bonnier Fastigheter fick det övergripande betyget Medium Green, det näst högsta på skalan.

Här kan du läsa det gröna ramverket i sin helhet:
Green Finance Framework Bonnier Fastigheter 2021 (pdf)