Bonnier fastigheter

Statens historiska museer växer i Bonnierhuset

2023-04-13

Bonnier Fastigheter hyr ut ytterligare 682 kvm på Torsgatan till Statens historiska museer och Sveriges museum om förintelsen. I juni 2022 tillträdde man 541 kvm i Glashuset för museiverksamhet och nu hyr man ytterligare 682 kvm kontor i Bonnierhuset.

Museets första utställning öppnar i juni 2023 och under hösten tillträder man de tillkommande ytorna med arbetsplatser, mötesrum och förvaring.

- Fantastiskt roligt att Statens historiska museum väljer att placera sin kontorsverksamhet i direkt närhet till sin museiverksamhet i Glashuset och därmed utökar sin förhyrning i Bonnierhuset. Bonnierhuset erbjuder hyresgäster och besökare på en helhetsupplevelse med sin konst, restauranger, ett nytt gym och serviceutbud, säger Thomas Tranberg, Chef Kommersiella Fastigheter, Bonnier Fastigheter.

- Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra medarbetare en smidig arbetsmiljö med närheten mellan verksamheterna. Bonnierhuset erbjuder en fantastisk service och lokalen anpassas efter våra behov. Vi ser mycket fram emot att flytta in under hösten, säger Martin Thor, Fastighetschef, Statens historiska museer.

    För mer information:

    Thomas Tranberg, Chef Kommersiella Fastigheter och vice Vd Bonnier Fastigheter, 070- 545 75 43, thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se

    Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.