Bonnier fastigheter

Hemmaplan förvärvar resterande 50 procent av Rosengård Centrum

Fastighets AB Hemmaplan förvärvar resterande 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 700 Mkr från Fastighets AB Trianon. 

Hemmaplan har ägt 50 procent av Rosengård Centrum i ett joint venture under de senaste tre åren tillsammans med Trianon, som förvärvade Rosengård Centrum 2016. Rosengård Centrum är idag ett välbesökt stadsdelscentrum. Förutom bostadsnära handel och unika butiker finns en stor del samhällsservice såsom vård och utbildning, samt Malmös mest välbesökta bibliotek efter stadsbiblioteket.

Rosengård Centrum har en uthyrningsbar yta om 35 200 kvm, med en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 procent. Hyresvärdet har ökat från 36 Mkr 2016 till 78 Mkr 2024, och besökarantalet har ökat från 40 000 personer i veckan till cirka 85 000 personer i veckan 2024. Det målinriktade arbetet med social hållbarhet i och kring Rosengård Centrum har genom åren skapat värde tack vare en nära, lokal förvaltning med ett stort engagemang från medarbetarna. Arbetet har bl.a. resulterat i fler möjligheter till sysselsättning för människor som bor i området, lägre trösklar för lokala entreprenörer att både starta och bedriva nya verksamheter, liksom ett varierat utbud av fritidsaktiviteter för unga. När nu Hemmaplan tar över stafettpinnen fullt ut är ambitionen att fortsätta arbetet för att utveckla Rosengård Centrum genom att satsa på lokala entreprenörer, fler möjligheter till sysselsättning och skapa fler mötesplatser för människor som bor och verkar i Rosengård, men även för besökare från hela Malmö.

– Vi ser fram emot att nu fullt ut ta över stafettpinnen från Trianon som under många år drivit en positiv utveckling av Rosengård Centrum. Vi vill accelerera arbetet för att driva en positiv samhällsutveckling som får effekt långt utanför fastighetsgränsen, tillsammans med och för våra hyresgäster och besökare, säger Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan. 

– Att vi säljer till en långsiktig och stabil aktör som Hemmaplan är bra eftersom det borgar för fortsatt målinriktat hållbarhets- och utvecklingsarbete i Rosengård, ett viktigt utvecklingsområde i Malmö, säger Olof Andersson, Vd på Trianon.

Samarbetet mellan Trianon och Hemmaplan fortsätter genom att de båda bolagen tillsammans äger byggrätter i anslutning till Rosengård Centrum där nya bostäder ska utvecklas.

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Safaee, Vd Hemmaplan

072 727 25 80 / cecilia.safaee@hemmaplan.com

Olof Andersson, Vd Trianon

040-611 34 97 / olof.andersson@trianon.se

OM HEMMAPLAN 

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare som investerar i områden med stor potential för socioekonomisk tillväxt. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser med målet är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, för att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter på sin hemmaplan. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter (98,5 %) och ordförande Ulf Jonsson genom bolag (1,5 %). Läs mer på www.dinhemmaplan.se.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 131 fastigheter om 455 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 72 procent bostäder och 28 procent samhälls- och kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2024 på cirka 12,3 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.