Bonnier fastigheter

Cecilia Safaee tillträder som vd för Hemmaplan

2022-05-06

Fastighets AB Hemmaplan (”Hemmaplan”) rekryterar Cecilia Safaee som vd. Cecilia har en bakgrund som social entreprenör, bland annat som grundare av den internationella stiftelsen Futebol dá Força Foundation som idag engagerar närmare 30 000 tjejer i 30 länder med syfte att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom att leda beteendeförändring med fotboll som katalysator.

Hemmaplan som lanserades av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate i juli 2021 investerar i och utvecklar centrumfastigheter i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar med syfte att driva positiv samhällsutveckling genom sitt fastighetsbestånd. Bolaget äger i dag Rosengård Centrum tillsammans med Fastighets AB Trianon.

Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan:
”Jag ser fram emot att bygga upp Hemmaplan och en modell för samhällsutvecklande fastigheter. Jag är genuint övertygad om att Hemmaplan kan spela en avgörande roll för att driva en positiv samhällsutveckling i de områden där vi kommer att finnas som fastighetsägare. Genom att arbeta tillsammans med och lära av, lokala aktörer, entreprenörer och människor som bor och är verksamma i våra centrum, kan vi skapa mötesplatser - och områden - där alla kan känna sig hemma."

Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter:
”Hemmaplan skapades för att på allvar skapa långsiktigt positiv förändring i de områden som bolaget investerar i genom ett stort lokalt fokus. Sedan första investeringen i Rosengårds Centrum 2021 har vi lagt grunden för Hemmaplans verksamhet och det känns väldigt bra att Cecilia nu är ombord för att leda bolagets fortsatta utveckling.

Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate: 

”Hemmaplan går en spännande framtid tillmötes och vi är mycket glada över att ha Cecilia ombord som, med sin bakgrund och gedigna erfarenhet inom socialt entreprenörskap, har alla förutsättningar att leda Hemmaplan och fortsätta resan med att skapa samhällsutvecklande fastigheter. ”

För mer information:

Cecilia Safaee, vd Hemmaplan
t:
+46 72 727 25 80
e:
cecilia.safaee@hemmaplan.com

Om Cecilia Safaee

Cecilia Safaee är en flerfaldigt prisbelönt social entreprenör, som bland annat har grundat den internationella stiftelsen Futebol dá força Foundation och dess social enterprise Força Business. Futebol dá força Foundation utbildar fotbollstränare och lärare till att leda beteendeförändring i sina närområden för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter, medan Força Business arbetar med ledarskapsutbildning mot företag för att främja jämställdhet och mångfald med utgångspunkt i stiftelsens metodik. Futebol dá força engagerar idag närmare 30.000 tjejer varje vecka i över 900 områden i 30 länder världen över. I Sverige har Cecilia också arbetat nära fastighetsägare och kommuner för att skapa jämställd och inkluderande utveckling av områden med fotbollen som katalysator. Cecilia är styrelseledamot för UNESCO Lucs, en samverkansplattform som samlar kommuner, civilsamhälle, högskola och fastighetsbolag för att gemensamt ta fram hållbara lösningar på samhällsutmaningar som främjar en inkluderande samhällsutveckling. Cecilia är även styrelseledamot för byggentreprenadbolaget Zengun där hon ansvarar för ESG-frågor, samt stående gästföreläsare för Uppsala Universitet och Stockholm School of Entrepreneurship (ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Stockholms Universitet, Konstfack och KTH). Cecilia har tagit emot flera priser och utmärkelser för sitt arbete, däribland H.M. Konungens stipendium Kompassrosen.

Om Hemmaplan

Fastighets AB Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare med ambitionen att skapa samhällsutvecklande fastigheter. Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar som präglas av socioekonomiska utmaningar. Ambitionen är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, med målsättning att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Hemmaplan ägs av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate, och äger idag 50% av Rosengård Centrum. Läs mer på www.dinhemmaplan.se 

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.