Bonnier fastigheter

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier Fastigheter

2023-12-01

Brunswick Real Estate (”Brunswick”) säljer sin ägarandel i Fastighets AB Hemmaplan (”Hemmaplan”) till Bonnier Fastigheter Invest AB. Hemmaplan äger, förvaltar och utvecklar centrumfastigheter i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att därigenom driva hållbar, positiv och lönsam samhällsutveckling.

Hemmaplan har sedan starten 2021 förvärvat 50 % av Rosengård Centrum samt 100 % av Gottsunda Centrum, där tydliga mätbara hållbarhetsmål, och arbetet för att nå dessa, utgör kärnan i bolagets affärsplan. Brunswick kommer tills vidare att fortsätta bistå Hemmaplan med kompetens inom social hållbarhet.

”Vi är otroligt stolta att kunna bevisa att investeringar i social hållbarhet bidrar direkt till affärsnytta och att vi som fastighetsägare på kort tid kan göra skillnad. Alla som har arbetat med Hemmaplan har brutit ny mark för fastighetsbranschen genom att sätta mätbara målsättningar inom det sociala arbetet och skapat ett nytt och innovativt sätt att jobba med traditionell förvaltning. Vi är tacksamma för att ha jobbat med en stark och långsiktig part som Bonnier Fastigheter i byggandet av Hemmaplan och vi önskar dem all lycka med den fortsatta utvecklingen”, säger Patrik Andersson, vd på Brunswick Real Estate.

”En av de stora lärdomarna med att skapa Hemmaplan har varit hur stort behovet är inom hela branschen att hitta konkreta verktyg för att på ett strukturerat sätt arbeta med social hållbarhet, vilket inkluderar mätbarhet, tydliga åtgärdsplaner och uppföljning. Vi avser att med detta som bakgrund ta nästa steg i utvecklingen av Brunswicks sociala hållbarhetsarbete, med fokus på positiv samhällsförbättring, i fördjupad dialog med både befintliga och nya relationer”, fortsätter Patrik Andersson.

”Det är bra för fastighetsbranschen ju fler som inser att social hållbarhet och lokal samverkan inte står i motsats till traditionell fastighetsutveckling, utan tvärtom bidrar till en hållbar och lönsam affär. Vi ser redan positiva effekter för hyresgäster och besökare i Hemmaplans centrum, och för boende i områdena Rosengård och Gottsunda. Vi är glada för att tillsammans med Brunswick ha startat Hemmaplan och vi ser nu fram emot att utveckla Hemmaplan vidare”, säger Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter

Brunswicks totala ägarandel i Hemmaplan har varit 15,45%.

För mer information:

Patrik Andersson, vd Brunswick Real Estate, +46 76 871 00 22, patrik.andersson@brunswickrealestate.com

Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter, +46 70 553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Om Brunswick Real Estate

Brunswick Real Estate är en ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden. Brunswick bygger oberoende investeringsplattformar med väl definierade investeringsstrategier i nära samarbete med nordiska och internationella investerare och lokala partners. Teamet består av cirka 70 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

Om Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.