Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter tertialrapport 2024 (T1)

2024-06-10

Bonnier Fastigheter AB publicerar idag sin tertialrapport per 2024-04-30. Rapporten finns att läsa på Bonnier Fastigheters hemsida.

Frågor besvaras av:

Tomas Hermansson, Verkställande direktör
Telefon: 070-553 80 98
E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Denna information är sådan som Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2024.