Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter förvärvar anrik kontorsfastighet i Stockholm city

2023-10-27

Bonnier Fastigheter förvärvar Klassrummet 1, även kallad Expeditionshuset, på Lilla Bantorget 11. Fastigheten byggdes 1893 som stationshus och expeditionshus för godstrafik och är en unik del av Stockholms kommunikations- och arkitekturhistoria. Idag är fastigheten ett modernt och effektivt kontorshus med luftiga kontorslokaler och naturligt ljusinsläpp.

Expeditionshuset som ligger i början av Torsgatan har en uthyrningsbar area om 1131 kvm och blir för Bonnier Fastigheter ett komplement till Bonnierhuset. Fastigheten som främst riktar sig till mindre hyresgäster är i princip fullt uthyrd.

- Förvärvet av Expeditionshuset är i enlighet med vår tillväxtstrategi där vi nu köper en välskött förvaltningsfastighet. Vi utökar vår portfölj av kassaflödesfastigheter och ser fram emot att ta över förvaltningen av denna historiska och unika fastighet, säger Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter.

Säljare är John Mattson. Bonnier Fastigheter tillträder fastigheten den 10 november.

För mer information:

Tomas Hermansson, Verkställande direktör, Telefon: 070-553 80 98, E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.