Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter fortsätter samarbetet med Kry i Bonnierhuset

2023-11-22

Kry tecknar ett treårsavtal i nya anpassade lokaler

Bonnier Fastigheter strävar ständigt efter att förbättra sitt serviceutbud i Bonnierhuset för att möta de höga krav och behov som hyresgästerna har. Det fortsatta samarbetet med Kry är en tydlig signal om Bonnierhusets konkurrenskraft på en marknad där kraven på kringservice ständigt ökar.

Kry är både ett fysiskt och digitalt vårdbolag och ställer höga krav på sina lokaler, inte minst genom sitt digitala arbetssätt. Kry har i nära samarbete med Bonnier Fastigheter skapat, inte bara en stabil grund för Krys nuvarande verksamhet, utan också en plattform för framtida tillväxt och innovation i Bonnierhuset. Kry har en relation till Bonnier Fastigheter sedan 2017 då man tecknade sitt första hyresavtal.

- Vi är glada över att Kry väljer att fortsätta sin närvaro hos oss i Bonnierhuset. Det visar på en stark och förtroendefull relation. Bonnier Fastigheter är dedikerade till att fortsätta erbjuda högkvalitativa och flexibla kontorslösningar som stöder våra hyresgästers behov och ambitioner, säger Viktor Bäckman, Förvaltare, Bonnier Fastigheter.

- Vi är väldigt glada att vi tillsammans med Bonnier Fastigheter hittat en lösning för att kunna vara kvar i Bonnierhuset. I en föränderlig omvärld är det tryggt att ha en bra relation med en långsiktig fastighetsägare som är lyhörda för våra förändrade behov. Vi ser fram emot att tillträda våra nya lokaler efter årsskiftet, säger Maria Nidefeldt, VP Operations, Kry.


För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Bäckman, förvaltare, Bonnier Fastigheter Telefon: 076-542 29 50, E-post: viktor.backman@bonnierfastigheter.se

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.