Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter delårsrapport

2023-10-20


Bonnier Fastigheter AB publicerar idag sin tertialrapport per 2023-08-31. Rapporten finns att läsa på Bonnier Fastigheters hemsida.

Frågor besvaras av:

Tomas Hermansson, Verkställande direktör
Telefon: 070-553 80 98
E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2023.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.