Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter AB ökar sitt aktieinnehav i Eastnine AB (publ)

2023-06-27

Bonnier Fastigheter AB har träffat en överenskommelse om att förvärva 778 096 aktier i Eastnine AB (publ) motsvarande 3,48% av bolagets aktiekapital. Förvärvet sker genom Bonnier Fastigheters helägda bolag Bonnier Fastigheter Invest AB. Efter förvärvet kommer Bonnier Fastigheter Invest AB att inneha 17,2% av aktierna i Eastnine AB (publ).

Denna information är sådan som Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2023.

För mer information

Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter AB,

Tel. 070 553 80 98

tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.