Bonnier fastigheter

Bonnier Fastigheter AB delårsrapport för tertial 2 2022

2022-10-20

Idag publicerar Bonnier Fastigheter sin delårsrapport för tertial 2 2022. Koncernen fortsätter sin positiva utveckling och redovisar ett positivt resultat från den operativa verksamheten. Resultatutvecklingen beror huvudsakligen på bidraget från de delägda JV bolagen. ”Verksamheten belastas något av hyresvakanserna i projektfastigheterna, vilket är i linje med våra förväntningar. Nettouthyrningen under året har varit väldigt positiv och vi ser inga tecken på avmattning”, uppger Tomas Hermansson, Vd. Delårsrapporten finns att läsa på Bonnier Fastigheters hemsida.

För mer information:

Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.