Bonnier fastigheter

Ändringar i styrelsen för Bonnier Fastigheter AB

2022-06-20

Bonnier Fastigheter AB höll sitt konstituerande styrelsemöte den 17 juni 2022. I enlighet med det som beslutades i samband med årsstämman den 20 maj 2022 är Fabian Bonnier och Stina Andersson nya medlemmar i styrelsen. Tidigare ledamot Pontus Bonnier avgår. Styrelse består nu av sju ledamöter enligt nedan:

Erik Haegerstrand (ordförande)

Stina Andersson (ledamot)

Ingalill Berglund (ledamot)

Carl-Johan Bonnier (ledamot)

Fabian Bonnier (ledamot)

Jens Engwall (ledamot)

Thomas Persson (ledamot) 

För mer information: Tomas Hermansson, Vd Bonnier Fastigheter, 070-553 80 98, tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.