Bonnier fastigheter

AB Bonnier Fastigheter Finans årsredovisning 2023

2024-03-28

AB Bonnier Fastigheter Finans publicerar idag sin årsredovisning 2023. Rapporten finns att läsa på Bonnier Fastigheters hemsida

Frågor besvaras av: Tomas Winqvist, vd, Bonnier Fastigheter Finans
Telefon: 070-300 40 41
E-post: tomas.winqvist@bonnier.se

Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.