Bonnier fastigheter

Vår styrelse

Styrelse

Ingalill Berglund

Styrelse

Carl-Johan Bonnier

Styrelse

Pontus Bonnier

Styrelse

Jens Engwall

Styrelse

Erik Haegerstrand

Styrelse

Lennart Sten