Bonnier fastigheter

Affärsområden

 
Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Kommersiella Fastigheter

En aktiv förvaltning kräver även en ständig utveckling av fastigheterna för att kunna möta de krav som hyresgästernas verksamheter ställer. Kompetens att kunna avgöra åt vilket håll samhället, staden och fastighetsbranschen utvecklas är en viktig del av vår verksamhet. Vi kartlägger därför ständigt hur staden utvecklas och följer även våra kunders behov och önskemål. Baserat på den kunskapen initierar vi och utvecklar nya fastighetsprojekt i prioriterade lägen.

Fastighetsbeståndet, som koncentrerats till Stockholmsregionen, är fördelat på förvaltningsområde Sveavägen, Torsgatan, Hornstull och Uppsala. Bonnier Fastigheter ska verka på prioriterade delmarknader och ständigt prova möjligheten att etablera nya förvaltningsområden. I varje förvaltningsområde finns ett driftskontor med fast personal. Inom de prioriterade områdena ska Bonnier Fastigheter äga fastigheter med bästa läge utifrån de verksamheter som ska bedrivas i dem. Utgångspunkten är att de valda förvaltningsområdena ska skapa en god balans mellan avkastning och risk. Målet är att genom aktiv förvaltning långsiktigt öka fastigheternas värde.

För mer information kontakta Thomas Tranberg.

Bostad

Bonnier Fastigheter har lång erfarenhet som fastighetsägare och stadsutvecklare. I vårt ansvar för stadens utveckling är bostäder en viktig komponent. Med ett större grepp som samhällsbyggare utökade Bonnier Fastigheter under 2019 med nytt affärsområde inom bostäder.

Bonnier Fastigheter Bostad fokuserar på långsiktigt ägande och förvaltning av hyresbostäder. Vi sätter de boende i fokus och strävar efter att erbjuda högkvalitativa boendemiljöer. Bonnier Fastigheters grundtanke är att förvärva och utveckla attraktiva bostäder som är anpassade efter våra kunders behov och att erbjuda dem på marknader med hög tillväxt och efterfrågan. Vi erbjuder hyresrätter i attraktiva lägen i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Vi tar miljöfrågan och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar. Vi letar kontinuerligt efter nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta på ett mer hållbart sätt. Bonnier Fastigheter är dedikerade till att skapa en positiv och hållbar boendemiljö för våra hyresgäster.

För mer information kontakta Camilo Bossi

Invest 

Bonnier Fastigheter Invest är ett affärsområde där vi gör indirekta investeringar i fastighetsbolag. Det är ett komplement till övriga kärnverksamheter för att öka riskspridning och avkastning på eget kapital. Dessa investeringar kan även vara mer kortsiktiga jämfört med det strategiska långsiktiga ägandet som sker i affärsområdena Kommersiella Fastigheter och Bostad. Invest äger aktier i bolagen Hemmaplan AB, Trecore Fastigheter AB och Eastnine AB.

Hemmaplan är ett bolag som utvecklar och förvaltar centrumplatser och mötesplatser i stadsdelar präglade av socioekonomiska utmaningar, för att därigenom driva en positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området. Bolaget äger Gottsunda Centrum i Uppsala och Rosengårds Centrum i Malmö. Bonnier Fastigheter Invests ägarandel är 98,5 %. 

Trecore Fastigheter AB är ett samägt fastighetsbolag som ägs av Bonnierfastigheter och ICA Fastigheter. Vår ägarandel är 50 %. Bolaget bildades 2022 med syfte att äga, förvalta och utveckla butiksfastigheter med huvudsakligen ICA-butiker som hyresgäster. Äger 45 fastigheter belägna i 38 kommuner fördelade över hela Sverige.

Eastnine AB äger och förvaltar kontorsfastigheter i Baltikum och Polen. Bonnier Fastigheter Invests ägarandel är 17,4%. 

Prisma Properties är en ledande utvecklare och långsiktig ägare av moderna fastigheter inom lågpris, dagligvaror och snabbmat. De är verksamma i Norden, med fastigheter i Sverige, Danmark och Norge, där deskapar attraktivt belägna handelsplatser i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Deras hyresgäster representerar de mest välkända varumärkena inom lågprissegmentet. Bonnier Fastigheter Invest äger ca 7,3% av aktierna i Prisma Properties. 

För mer information kontakta Björn Boestad