Bonnier fastigheter

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden är en garant för att vi tar ansvar och skapar mervärden för samhället vi verkar i. De fångar de värderingar som har präglat Bonniers historia och som vi tror kommer fortsätta driva Bonnier framåt.

Skönhet och beständighet

Skapa rum för ett demokratiskt, tryggt och öppet samhälle genom att planera, utveckla och förvalta attraktiva miljöer för människor att verka och leva i.

Passion för fastigheter

Vi kan fastigheter. Att äga och utveckla under förändrade marknadsförutsättningar är vår nedärvda styrka. Lyhördhet, kreativitet och hållbarhet är vårt fokus.

En kreativ helhetssyn

Vi samlar engagerade människor som tillsammans har kreativitet, kunskap och förmåga att ständigt utveckla våra fastigheter.

Ett familjeföretags engagemang

Vi planerar för generationer, inte för kvartal.