Bonnier fastigheter

Verklig hållbarhet skapas med gemensamma krafter

Hållbarhetsansvariga Sara Björnberg hade just summerat ett framgångsrikt 2021.

Då bröt kriget i Ukraina ut. Att se ett samhälle bombas sönder och människor drivas på flykt, gav en plötslig känsla av hopplöshet. Men Bonnier Fastigheters vision är tydlig och kompromisslös: Vi ska bidra till ett tryggt och öppet samhälle. Med det i minnet kändes 2022 års hållbarhetsarbete ännu mer betydelsefullt än vanligt.

Kriget gav en tuff start på hållbarhetsåret 2022, konstaterar Sara Björnberg. Ett krig är på de flesta sätt ett angrepp mot idén att skapa förbättring genom hållbarhet. För att försvara dessa värden måste man samverka. Strax efter Rysslands angrepp på Ukraina lämnade Bonnier Fastigheter stora bidrag till Röda Korset och UNHCR, för att hjälp snabbt skulle kunna vara på plats. Något senare gav bolaget även stöd till Human Rights Watch och deras arbete med mänskliga rättigheter på plats i Ukraina. Här hemma samarbetar Bonnier Fastigheter med Stadsmissionen i både Uppsala och Stockholm.

Under året inleddes ett samarbete med Stockholm Stadsmissions verksamhet Bobyrån, med syfte att upplåta lägenheter till flyktingar. En behövande familj har på så sätt fått tillgång till boende. Efter flera års ombyggnad av S:t Paulskyrkan kunde Stadsmissionens verksamhet Mötesplats Mariatorget invigas. Mötesplatsen bidrar till att människor från olika delar av samhället och med olika behov kan träffas – något som idag behövs mer än någonsin. Bonnierkoncernen har bidragit till detta genom finansiellt stöd. Även i de egna fastigheterna märks samarbetet.

– Alla våra hus i Stockholm är kopplade till Stadsmissionens uppsökarteam. I fastigheten finns ett telefonnummer som vem som helst kan ringa då man träffar på någon som verkar fara illa. Då kommer teamet, möter och erbjuder hjälp och stöd till den personen. Det är en liten utgift för oss, men viktig. I Uppsala har Bonnier Fastigheter under året inlett ett samarbete med Uppsala Stadsmissions verksamhet Unga Station, som är en mötesplats för unga i Gränby. Där finns läxhjälp, tjejkvällar och man guidar i hur det går till att söka sommarjobb eller betala räkningar och annat. Ett sätt att skapa kontakt med vuxna och ge stöd i ett tidigt skede.

Samarbete nödvändigt

Var och en för sig är de här insatserna små, men sammanräknat med andras stöd gör det skillnad, menar Sara Björnberg.

– Det är så man måste se på allt hållbarhetsarbete: För att skapa verklig förändring måste man förena många krafter. Det gäller i det stora, globala perspektivet och likadant hos oss internt: Alla i bolaget bidrar och jobbar tillsammans, för att det ska vara möjligt att uppnå de hållbarhetsmål vi satt upp.

När det gäller den sociala sidan av hållbarhetsarbetet lyfter Sara Björnberg även fram Hemmaplans förvärv av Gottsunda Centrum, som blev klart under 2022.

– Det är också samverkan. I det här fallet mellan en privat fastighetsägare, stat och kommun och inte minst civilsamhället.

Minskad energianvändning

När det gäller den ekologiska hållbarheten har nyckeluppgiften varit att se över och effektivisera bolagets energianvändning. I våras installerades exempelvis ny kylvärmepump och en av Uppsalas största solcellsanläggningar i Muninhuset. En investering som ger effektivare drift av fastigheten, ett jämnare inomhusklimat och minskade utsläpp av växthusgaser. Under hela året har man också lagt viktiga resurser på att bygga ut och testa behovsstyrd ventilation.

Som en viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet pekar Sara Björnberg också på att Bonnier Fastigheter har rekryterat energistrategen Mook Changrachang. Hennes tjänst är helt ny.

 – Tillsammans med tekniker och teknisk förvaltning kommer Mook att identifiera och analysera energisparmöjligheter, och driva igenom åtgärder som minskar vårt klimatavtryck ytterligare. En kort tid efter att vi anställde henne drog elpriserna dessutom iväg. Då fick vi en extra bekräftelse på att idén med en energistrateg var rätt tänkt.

Bonnier Fastigheter har som mål att hundra procent av innehav[1]et ska vara miljöcertifierat, med höga betyg. Under året har två av fastigheterna omcertifierats, något som måste ske minst var tredje år. Den här gången var det Bonnierhuset, som fick behålla sitt höga betyg Excellent, och Muninhuset som tack vare sin tekniska uppgradering gått från betyget Good till Very Good, båda i enlighet med BREEAM In-Use.