Bonnier fastigheter

Energistrategen som gör hållbarhet enklare

Ur Verksamhetsberättelse 2022

2022 inrättade Bonnier Fastigheter en helt ny tjänst inom området affärsutveckling: energistrateg. Det blev Mook Changrachang som fick jobbet. Hon är energiansvarig och processledare med syfte att uppnå bolagets strategiska hållbarhetsmål. Eller som hon själv uttrycker det:

 – Alla på Bonnier Fastigheter behöver hjälpas åt med hållbarhetsarbetet. Det är mitt ansvar att göra det enkelt. Energieffektivisering ska genomsyra hela verksamheten, med affärsnära strategier och mål. Mook började med att orientera sig om nuläget. Det gav en lång bruttolista, som hon sedan strukturerade för att prioritera de insatser som skapar värde för såväl Bonnier Fastigheters kunder som bolagets medarbetare och ägare.

– En integrerad digital plattform där vi kan följa upp och analysera energiförbrukning med högre frekvens, är det som har största enskilda potentialen just nu. Det skulle ge oss snabbare processer, frigöra tid och komma bort från personberoende