Bonnier fastigheter

Olof Marsja

Pea’n Tjerry (2019).

Olof Marsja (född 1986 i Sverige) var 2019 års stipendiat till Maria Bonnier Dahlins Stiftelse. Juryn motiverade hans utmärkelse bland annat på följande sätt:

“Med humor och stort allvar låter Olof Marsja olika material och former mötas i ambivalenta och skavande konstellationer. Likt en trickster gäckar han kategorier som bildkonst, konsthantverk, tradition och samtid. I hans installationer – där renhornet möter glaset från hyttan – skapar han en egen skulptural vokabulär och nya dialoger och berättelser uppstår. Med rötter i samiska erfarenheter lyfter Olof Marsja fram andra perspektiv och vidgar den svenska konstscenen. Lekfullt och intelligent utforskar och gestaltar han frågor om identitet, samtid och historia.”

Verket Pea’n Tjerry (2019) är ett väldigt fint exempel på de figurer Olof Marsja ger liv och låter ta plats i en till stora delar likriktad västvärld. 

Pea’n Tjerry (2019)