Bonnier fastigheter

Lap-See Lam

Phantom Banquet Ghost (2019).

Lap-See Lam (född 1990 i Sverige) bor och verkar i Stockholm. Under 1970-talet öppnade runtom i landet det som för gemene svensk kom att bli känt som kinakrogar. Kinarestaurangerna, med exotiskt klingande namn som Bamboo Garden, Mandarin City och Rose Garden, byggde på gästernas föreställningar om det exotiska landet i öst, om sagor och om det okända. Med tiden blev dessa restauranger en självklar del av den svenska stadsbilden.

Lap-See Lams konst handlar mycket om bilden av bilden av det okända, om hur våra fördomar och vår okunskap formar det vi inte känner till. Och om hur massmedia och myter kan styra idéer om identitet och tillhörighet.

Utgångspunkten i ”kinakrogen” blev också till ett utforskande av Lap-See Lams egen släktberättelse. Genom VR och filmer har besökaren tagits med till fiktionära restaurangmiljöer, där fraktioner av inredningar och miljöer stiger fram ur en icke-världslig eller definierad miljö. Föremål och gestalter tar plats och genom 3D-scanningar har några av dessa föremål fått kliva ur filmerna för att bli rumsliga och faktiska skulpturer, som spöken från svunna platser. Phantom Banquet Ghost (2019) är ett sådant verk.

Phantom Banquet Ghost (2019)