Bonnier fastigheter

Delårsrapport januari-juni 2021 Bonnier Fastigheter Finans

2021-08-31

Stockholm den 31 augusti 2021

Bilaga: Delårsrapport januari - juni 2021 Bonnier Fastigheter Finans   

Frågor besvaras av:

Tomas Winqvist, Verkställande direktör Bonnier Fastigheter Finans 
Telefon: 070-300 40 41 
E-post: tomas.winqvist@bonnier.se

Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer