Bonnier fastigheter

Mer om Vanda 3

Bevakning
Inget separat bevakningsavtal finns för fastigheten. Vid inbrott, skadegörelse o.dyl. skall polis kontaktas.

Brandskydd
Kontakta oss för information i brandskyddsfrågor. Se även Utrymning.

Cyklar
Cykelparkering finns utanför entrén.

Fester
Fester och andra arrangemang i fastighetens allmänna utrymmen skall meddelas till ansvarig fastighetstekniker.

Hissar
Felanmälan av hissar skall i första hand göras till ansvarig fastighetsförvaltare. Vid hisstopp kan operatör larmas direkt från hissen.

Kyla
Samtliga lokaler är utrustade med kyld tilluft enligt fastighetens standard.

Leveranser
Lastkaj finns till fastigheten.

Miljöarbete
En miljöinventering för fastigheten är gjord, och förbättringsarbete pågår kontinuerligt.

Ombyggnad
All ombyggnad, även inne i egna lokaler, skall meddelas till oss. Vid vissa ombyggnader måste särskilt anvisande entreprenörer användas.

Parkering
Parkering finns utanför entrén. Besöksparkering administreras av receptionen.

Skyltar
Uppsättningar av skyltar, såväl utvändigt som invändigt i allmänna utrymmen skall godkännas av hyresvärden. För utvändig skyltning krävs byggnadslov.

Sopor
Hyresgästerna ansvarar själva för sophanteringen. Anvisade platser för detta finns.

Utrymning
Utrymningsplan bör upprättas av respektive hyresgäst.

Fastighetstekniker Markku Ahonen och Taisto Kainulainen
Felanmälan vardagar kl. 07-16
08-545 198 31 och 08-545 198 36

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer