Bonnier fastigheter

Mer om Moraset 22

Bevakning
Inget separat bevakningsavtal finns för fastigheten. Vid inbrott, skadegörelse o.dyl. skall polis kontaktas.

Brandskydd
Kontakta oss för information i brandskyddsfrågor. Se även Utrymning.

Cyklar
Cykelparkering i trapphus är ej tillåten, bland annat av brandsäkerhetsskäl.

Data
Anslutningspunkt för fiberoptisk kabel finns indragen i fastigheten. Denna administreras av Stockholm Stad genom STOKAB. Kabel-TV finns via ComHem.

Fester
Fester och andra arrangemang i fastighetens allmänna utrymmen skall meddelas Marknadsområdeschef.

Hissar
Fastigheten har 8 hissar för person- och godstransporter. Felanmälan skall i första hand göras till Fastighetsteknikern. Vid hisstopp kan operatör larmas direkt från hissen.

Kyla
Kyld tilluft samt kylbafflar finns i fastigheten.

Leveranser
Ingen särskild lastkaj finns till fastigheten. Leveranser görs via portingång, och med minsta möjliga störning för övriga hyresgäster.

Miljöarbete
En miljöinventering för fastigheten är gjord, och förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Kontakta oss för mer information.

Ombyggnad
All ombyggnad, även inne i egna lokaler, skall meddelas till oss. Vid vissa ombyggnader måste särskilt anvisande entreprenörer användas.

Parkering
Inga separata parkeringar finns tillhörande fastigheten. Vi hänvisar till allmänna parkeringar.

Skyltar
Uppsättningar av skyltar, såväl utvändigt som invändigt i allmänna utrymmen skall godkännas av hyresvärden. För utvändig skyltning krävs byggnadslov.

Sopor
På Luntmakargatan 39 finns en miljöstation för sortering av papper, glas, plast, batterier samt kontorssopor. Hushållssopor lämnas i soprum bredvid.

Städning
Städning i allmänna utrymmen sker 2 ggr/vecka.

Utrymning
Utrymningsplan bör upprättas av respektive hyresgäst.

Fastighetstekniker Johan Bristam 
Felanmälan vardagar kl. 07-16
08-545 198 12

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer