Bonnier fastigheter

Mer om Bonnierhuset

Auditorium
Auditorium/Hörsal med 250 platser finns i konferensavdelningen plan 3. 

Bankomat
Finns i Hisshall A i anslutning till konferensavdelningen på plan 3.

Bevakning
Fastighetens huvudreception är bemannad dygnet runt. Bevakningsföretag är Securitas. Se även under Reception.

Bilservice
Bilservice innefattande tvätt, rekonditionering och däckbyten. Även enklare reparationer kan genomföras. Infart från plan 2 i garaget.

Bistro
Bistron Delikatessen är Bonnierhusets deli och bageri. Här serveras frukost, lunch med lättare rätter och kaffebröd.Vid förfrågningar ring Restaurang Torsgatan, 08-750 65 65.

Brandskydd
Kontakta oss för information i brandskyddsfrågor. Se även Utrymning.

Catering
Cateringservice till våningsplanen eller till arrangemang i fastigheten (utom konferensen) beställes genom fastighetens restaurangoperatör Restaurang Torsgatan, telefon 08-750 65 65.

Cyklar
Cykelparkering utomhus finns vid Lokstallsgatan. Inomhusparkering i garage sker på anvisad plats.

Data och Tele
I fastigheten ges möjlighet att välja olika teleoperatörer. För närvarande erbjuds Telia och Tele2. Fastigheten är utrustad med ett omfattande nät med drygt 10.000 IT-uttag med hög kapacitet. Information om nätet kan erhållas genom Fastighetsservice. Ingrepp i nätet får inte göras utan godkännande av hyresvärden. Nätet inklusive korskopplingsrum m.m administreras av Telia. All dragning av svagströmskabel i fastigheten måste ovillkorligen anmälas till Fastighetsteknikern. Alla ledningar måste därvid uppmärkas och anges på ritning. Anslutningspunkt för fiberoptisk kabel finns indragen i fastigheten. Denna administreras av Stockholm Stad genom STOKAB.

Datanät
Se Tele/Datanät.

Fester
Fester och andra arrangemang i fastighetens allmänna utrymmen skall meddelas Marknadsområdeschefen. Förfrågningar avseende alkoholförtäring görs hos restaurangoperatör Restaurang Torsgatan, telefon 08-750 65 65.

Flaggning
Flaggning görs vid fastighetens huvudentré. Flaggning med hyresgästs flagga kan ske efter beställning i receptionen.

Hissar
Fastigheten har 17 hissar för person- och godstransporter. Felanmälan skall i första hand göras i receptionen eller till Fastighetsteknikern. Vid hisstopp kan kontakt med operatör fås dygnet runt direkt från hiss. Alla hissar är utrustade med nödtelefon.

Husets historia
Historik och övrig information om Bonnierhuset kan du beställa från oss.

Inpasseringssystem
Fastigheten är utrustad med kortläsare för inpassering. För beställning av passerkort, kontakta Fastighetsteknikern.

Konferens
Bonnier Conference Center finns på plan 3 i huset. I anläggningen ingår hörsal med plats för 250 personer, biosalong, fem konferensrum med plats för mellan 10 och 26 personer, samt ett styrelserum för ca 16 personer. Conference Center ombesörjer all service runt din konferens; inklusive catering, teknik etc. För bokningar eller ytterligare information, gå till Conference Centers hemsida.

Konst
Den konstnärliga utsmyckningen i fastigheten är utformad under ledning av representanter för familjen Bonnier. Rådgivare har varit Lars Nittve, Överintendent på Moderna Museet i Stockholm.

Kopiering
Se Tryckeritjänster

Kyla
Samtilga lokaler är utrustade men kyld tilluft enligt fastighetens standard. Utökad kyleffekt kan vid behov erhållas. Information om kostnader m.m. kan erhållas av Marknadsområdeschefen.

Leveranser
Fastighetens lastkaj nås från Lokstallsgatan 9. Kajen har två lastfickor.

Miljöarbete
En miljöinventering för fastigheten är gjord, och förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Kontakta oss för mer information.

Ombyggnad
Vid ombyggnader i fastigheten måste i vissa fall särskilt anvisande entreprenörer användas. Kontakta alltid Marknadsområdeschefen för samråd då ombyggnad skall göras.

Parkering
Garage finns på våningsplan 1 och 2. Garageplatserna administreras av respektive företag. Besöksparkering administreras av besökt företag.

Reception
Fastighetens reception är bemannad dygnet runt, telefon 08-736 44 00 alt. 08-736 44 01.

Restaurang
Varje arbetsdag serverar Restaurang Torsgatan lunch. Restaurangen har 150 platser för sittande bordsservering i Matsalen. Öppettider för Matsalen är klockan 11.00-13.30. Även cateringservice till våningsplanen är möjlig. I Bonniers Konsthall finns café- och restaurang Spetsen som har öppet Mån-Tis 11.00-15.00, Ons-Fre 11.00-19.00, Lör-Sön 11.00-17.00.

Sjukgymnastik
Sjukgymnastik erbjuds av Sport- och Rehabkliniken.

Skyltar
Uppsättningar av skyltar, såväl utvändigt som invändigt i allmänna utrymmen skall godkännas av hyresvärden. För utvändig skyltning krävs byggnadslov. Observera att fastighetens fasad är q-märkt i gällande detaljplan. Detta innebär att exteriöra förändringar prövas av Byggnadsnämnden med vissa restriktioner.

Sopor
Sopcontainer för kontorssopor finns vid lastkajen plan 3. För information om sortering av papper, ring Fastighetsteknikern. Container för returpapper finns vid lastkajen på plan 3. Miljörum för övrigt avfall, ej elektronik, finns på plan 3.

Städning
Städning i allmänna utrymmen sker dagligen.

Utrymning
Utrymningsplan bör upprättas av respektive hyresgäst.

Fastighetstekniker Fredrik Rönning
Felanmälan vardagar kl. 07-16
08-545 198 35

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer