Bonnier fastigheter

Mer om Lokstallet 6

Brandskydd
Kontakta oss för information i brandskyddsfrågor. Se även Utrymning.

Cyklar
Cykelparkering utomhus finns vid Lokstallsgatan. Inomhusparkering i garage sker på anvisad plats.

Fester
Fester och andra arrangemang i fastighetens allmänna utrymmen skall meddelas till Marknadsområdeschef.

Kyla
Samtilga lokaler är utrustade men kyld tilluft enligt fastighetens standard. Utökad kyleffekt kan vid behov erhållas. Information om kostnader m.m. kan erhållas av Marknadsområdeschef.

Miljöarbete
En miljöinventering för fastigheten är gjord, och förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Kontakta oss för mer information.

Ombyggnad
Vid ombyggnader i fastigheten måste i vissa fall särskilt anvisande entreprenörer användas. Kontakta alltid Marknadsområdeschefen för samråd då ombyggnad skall göras.

Parkering
Garage finns i fastigheten. Besöksparkering administreras av besökt företag.

Skyltar
Uppsättningar av skyltar, såväl utvändigt som invändigt i allmänna utrymmen skall godkännas av hyresvärden. För utvändig skyltning krävs byggnadslov.

Städning
Städning i allmänna utrymmen sker dagligen.

Fastighetstekniker Claes Olsson
Felanmälan vardagar kl. 07-16
08-545 198 27

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer