Bonnier fastigheter

Fålhagen 70:1 och 70:3

Uppsala

Fålhagen 70:1 och 70:3

Uppsala

Med en utmärkt placering i centrala Uppsala ligger denna moderna fastighet som inhyser både kontor, service och dagligvaruhandel. I området finns också flera restauranger, caféer och butiker. Fastigheten ligger i navet för Uppsalas kommunikationer i ett område med flera olika sammanlänkande trafiksystem. Du tar dig även lätt till påfarterna till de större vägarna kring Uppsala.

Fålhagen 70:1 och 70:3

Fakta

Adress:
Fålhagen 70:1 Stationsgatan 12-16
Fålhagen 70:3 Stationsgatan 40 Garage

Postadress:
753 40 Uppsala

Byggnadsår:
Fålhagen 70:1 2012
Fålhagen 70:3 2015

Fastighetsförvaltare:
Nicklas Jonsson
08-545 198 26

Fastighetstekniker 70:1:
Leif Lundin
070-244 59 23

Felanmälan
08-550 50 993

Fastighetstekniker 70:3
Leif Lundin
070-244 59 23
Q-Park
0771-96 90 01

I fastigheten

I fastigheten finns

  • Cykelparkering
  • Soprum
  • Lastkaj
  • Hiss
  • Fastighetsskötare
  • Parkering