En helt ny stadsdel ligger på ritbordet och snart sätter vi spaden i marken för att göra om Stockholms slitna hamnområde till stans framsida. Med ”Ett hållbart stadsrum och företagskvarter med internationell attraktionskraft” som vision utvecklar vi tillsammans med Stockholm Stad tidigare industrier, lager och magasin till kontor och butiker som kommer att utgöra en modern levande stad.

 

Bonnier Fastigheter har under våren 2016 påbörjat arbetet med utvecklingen av stadsdelen och bygger flera nya fastigheter som tillsammans utgör ca 71 000 kvadratmeter avsedda för kontor och handel i bästa skyltläge och med direkt anslutning till vattnet. Bland annat det spektaku­lära ”Pirhuset” med havsutsikt och kontinental strandpromenad direkt utanför entrén. Huset planeras bli ett nytt landmärke i Stockholm med fokus på arkitektonisk utformning och kommer att utgöra ansiktet utåt för den nya stadsdelen.

 

Förutom det exceptionellt vackra läget står hållbarhet i fokus. Bland annat genom en stor satsning på människan i centrum med väl tilltagna gångtrafikvägar och utbyggd lokaltrafik som underlag för hållbara transportsätt.

 

Planarbetet är igång och första inflyttning beräknas till årsskiftet 2020/2021.

 

Info om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av de stadsutvecklingsområden som planeras för att bemöta Stockholms ökade behov av bostäder, arbetsplatser, service och infrastruktur. När området är fullt utbyggt bedöms drygt 12 000 nya bostäder och mer än 35 000 nya arbetsplatser finnas där. Norra Djurgårdsstaden utgör även ett så kallat miljöprofilområde, där innovativa lösningar för en hållbar stadsutveckling ska prövas. Södra Värtan är en del av norra Djurgårdsstaden och ligger centralt i området mellan Värtahamnen och Frihamnen.


Thomas Tranberg
08-545 198 17

thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se

 

 

Sara Olsson

08-545 198 13

sara.olsson@bonnierfastigheter.se